The European Cancer Patient Coalition
EUROPA DONNA
11.oktobrī pulksten 17:30 Rīgā, Melnsila ielā 13-1 "Dzīvības koks" atbalsta grupa
14.10. - 20.10., programma sievietēm visiem vecumiem pēc krūts vēža un ginekoonkoloģiskām slimībām
15.oktobrī Atvērto durvju diena, Krūts veselības diena
16.oktobrī Jēkabpilī mentoru apmācības un "Dzīvības koks" atbalstītāju tikšanās
25.oktobrī pulksten 17:30 Rīgā, Melnsila ielā 13-1 "Dzīvības koks" atbalsta grupa
21.10. - 27.10.,programma sievietēm visiem vecumiem pēc krūts vēža un ginekoonkoloģiskām slimībām
28.10. - 03.11., onkohematoloģija
30.oktobrī pulksten 18:00 Liepājā, Dārza ielā 46 "Dzīvības koks" Liepājas nodaļas keramikas nodarbība
04.11. - 10.11., programma -dažādu vecumu cilvēkiem pēc onkoloģiskas slimības
8. novembrī pulksten 17:30 Rīgā, Melnsila ielā 13-1 "Dzīvības koks" atbalsta grupa
22. novembrī pulksten 17:30 Rīgā, Melnsila ielā 13-1 "Dzīvības koks" atbalsta grupa
25.11. - 01.12., programma sievietēm visiem vecumiem pēc krūts vēža ginekoonkoloģiskām slimībām
02.12. - 08.12., programma dažādu vecumu cilvēkiem pēc onkoloģiskās slimības (kr.v.)
6. decembrī pulksten 17:30 Rīgā, Melnsila ielā 13-1 "Dzīvības koks" atbalsta grupa
09.12. - 15.12., programma dažādu vecumu cilvēkiem pēc onkoloģiskās slimības
20. decembrī pulksten 17:30 Rīgā, Melnsila ielā 13-1 "Dzīvības koks" atbalsta grupa
Pieteikšanās programmām: https://anketa.dzivibaskoks.lv

LĪDZDALĪBĀ DUBULTSPĒKS

Skaties tiešsaistes padomniekus:

Informācija medijiem:
2013.gads

29.jūlijs:
"Spēka Avots" pirmā šīs vasaras nometne rehabilitācijas centrā "Dūjas"
2.augusts:
Atbalsta grupa 12. septembrī!
13.augusts:
Vēl pieejamas vietas psihosociālās rehabilitācijas programmā spēka avots (no 18.-23.augustam)
19.augusts:
Septembra biedru sanāksmē viesosies Dite Venskus
29.augusts:
Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde
30.septembris:
Pirmo reizi Latvijā nāks klajā informatīvo materiālu sērija “Atklāti par vēzi”
10.decembris:
Uzaicinājums uz semināru: "Līdzdalībā dubultspēks"
2014. gads
23. janvāris:
„Dzīvības koks” turpina reģionālo nodaļu attīstību, kā arī turpina reģionālo atbalsta grupu attīstību
3. marts:
Arī Jelgavā izveidota atbalsta grupa cilvēkiem pēc onkoloģiskām slimībām!
25. marts:
Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība ievēlējusi jaunu valdi
30. aprīlis:
„Dzīvības koks” pārstāve piedalīsies Lietuvas Onkopsihologu asociācijas konferencē
26. jūnijs: “Dzīvības koks” piedalās Eiropas Vēža pacientu koalīcijas (European Cancer Patient Coalition) Ģenerālajā asamblejā
11. septembris:
Atsākas atbalsta grupas cilvēkiem, kurus skāris vēzis
2. oktobris -
Es mīlu dzīvi - informatīvas aktivitātes oktobrī; Krūts veselības mēnesis
7. oktobris -
Fazer aicina atbalstīt Dzīvības koku
10. oktobris -
Uzaicinājums medijiem uz krūts veselības dienas preses konferenci
15. oktobris -
Krūts veselības diena
2. decembris:
Uzzinot diagnozi jābūt stipram
5.decembris:
Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „dzīvības koks” turpina papildināt informatīvos materiālus, kā labāk saprast un uzveikt vēzi?
10.decembris:
Kas jāzina par bērna bēdām?
2015. gads

08.janvāris:
Cilvēkiem, kurus skāris vēzis, arī jaunajā gadā būs pieejamas bezmaksas savstarpējā atbalsta grupas
28.janvāris:
Veselības ministrija atklāj Onkoloģijas modrības gadu
30.janvāris:
Veselības ministrijā atklāts Onkoloģiskās modrības gads
24. aprīlis:
Dignājas muižā tiks sakopta tās apkārtne
20. maijs: Pateicoties lielajai ziedotāju atsaucībai, varam uzsākt jumta rekonstrukciju!
14. jūnijs:
Dzīvības koks piedalās starptautiskā konferencē Minskā (Baltkrievijā)
25. jūnijs:
Dzīvības koks piedalās ECPC Ģenerālajā asamblejā
08. septembris:
Atsākas bezmaksas atbalsta grupas cilvēkiem, kurus skāris vēzis
25. septembris: Brīvprātīgie labdarības kampaņai „Baudi un PĀRbaudi!”
13. oktobris:
Oktobrī biedrība „Dzīvības koks” mudinās sievietes pastāvīgi rūpēties par krūts veselību
13. oktobris:
Arī Liepājā notiks kampaņas „Baudi un PĀRbaudi!” pasākums
27.oktobris:
Kalnciema kvartāla tirdziņa laikā notiks kampaņas „Baudi un PĀRbaudi” ietvaros radīto mākslas darbu labdarības izsole

30. oktobris:
Dzīvības koks apmeklē onkoginekoloģijas kongresu
31. oktobris: Labdarības kampaņas “ Baudi un PĀRbaudi” ietvaros mākslinieku apgleznotie krūšu tēli tiks ievietoti labdarības ziedojumu veikalā www.percunziedo.lv
1. novembris:
Uzaicinājums uz projekta noslēguma pasākumu
10. novembris:
“Dzīvības koks” ir gatavs noslēgt projektu un plāno jaunas aktivitātes!
30. novembris: Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība aicina biedrus izteikt priekšlikumus par interneta veikala www.percunziedo.lv attīstības koncepciju
16. decembris: Biedrība „Dzīvības koks” izdod informatīvo materiālu bērniem, kuru vecākam atklāts vēzis
17. decembris: Par ziedojumu vietnes www.percunziedo.lv uzlabošanu ir saņemti vairāk nekā 10 dažādu interesantu ieteikumu
18. decembris:
„Dzīvības koks” sadarbībā ar SPKC izdod informatīvos materiālus vēža pacientiem un viņu tuviniekiem
30.decembris: Psihosociālās rehabilitācijas centram “ Spēka Avots” saziedoti gandrīz 100 000 eiro! 


ATJAUNOTI BUKLETI

*
Ja Tev ir atklāts vēzis
*
Ja kādam no Taviem vecākiem ir vēzis
*
Ja Tavam tuviniekam ir atklāts vēzis
*
Ja Tavam kolēģim ir atklāts vēzis

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks” uzsākusi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma”  projekta „Atbalsts pacientu biedrības „Dzīvības koks” darbībai onkoloģisko pacientu un viņu tuvinieku pilsoniskās apziņas veicināšanā- „Līdzdalībā dubultspēks”. Projekta mērķis: veicināt hronisko slimību pacientu (onkoloģisko pacientu) un viņu tuvinieku aktīvu un apzinātu iesaisti sabiedriskās aktivitātēs, pilsoniskās apziņas veidošanā, nodrošinot līdzdalību demokrātijas un pilsoniskās līdzdalības procesos (pacienta pašapziņas, uz cilvēka vajadzībām orientētas veselības aprūpes veidošana) visos politikas līmeņos (nacionālajā un reģionālajā) rīcībpolitikas ietekmē un lēmumpieņemšanā. Projekta īstenošanas periods: 16.07.2013. līdz 31.12.2015., kas sadalīta periodos pa gadiem.Projekta īstenošanai paredzētās kopējās attiecināmās izmaksas (tai skaitā katra gada darba plāna īstenošanai plānotās izmaksas) ir  40 968,10 LVL jeb 58 292, 34 EUR. Maksimālais programmas līdzfinansējuma apjoms, ko var saņemt projekta īstenšanai ir 36 871,29 LVL jeb 52 463,12 EUR.

2013.gadā darba plāna aktivitātes ir mērķtiecīgas un pēctecīgas, lai virzītos uz kopējo mērķi- veicināt hronisko slimību pacientu (onkoloģisko pacientu) un viņu tuvinieku aktīvu un apzinātu iesaisti sabiedriskās aktivitātēs, pilsoniskās apziņas veidošanā, nodrošinot līdzdalību demokrātijas un pilsoniskās līdzdalības procesos (pacienta pašapziņas, uz cilvēka vajadzībām orientētas veselības aprūpes veidošana) visos politikas līmeņos (nacionālajā un reģionālajā) rīcībpolitikas ietekmē un lēmumpieņemšanā. Latvijā kopā katru gadu ar onkoloģiskām slimībām saslimst vairāk nekā 11 000 cilvēku, pavisam reģistrā vir vairāk nekā 64 000 cilvēku, taču biedrības aktivitātes pagaidām aktīvi ir no 300- 500 cilvēkiem, tas nozīmē, ka soli pa solim jāpanāk vēl lielāka pacientu un viņu tuvinieku iesaiste aktivitātēs. Tāpēc nepieciešams attīstīt "dzīvības koks" reģionālo nodaļu tīklu, sākot ar pilsētām, kur ir onkoloģiskās klīnikas (Liepāja, Daugavpils).

Tāpat, ja runājam par onkoloģiju, tā ir 2. biežākais saslimstības un nāves iemesls aiz sirds un asinsvadu slimībām. Tāpēc biedrības gada darba plāna aktivitātes ir vērstas:
1) uz biedru skaita palielināšanu- paredzēta biedru apvienību/ atbalsta grupu veidošana reģionos, lai nodrošinātu biedrības darbību arī ārpus Rīgas;
2) uz esošo biedru iesaisti un aktivitātes veicināšanu- veicinot  iesaisti sabiedriskās aktivitātēs kā brīvprātīgajiem vai dalībniekiem, organizējot sanāksmes 1x mēnesī, kā arī nodrošinot regulāru informācijas apriti, izmantojot e-pasta listes un www.dzivibaskoks.lv;
3) uz iesaisti vispār pilsoniskās sabiedrības apziņas veidošanā. Lai panāktu, ka arī pacientu organizācijas (onkoloģisko pacientu) veicina vispār nevalstisko organizāciju sektora attīstību, kā arī veido savu pašapziņu kā aktīvi sabiedrisko un politisko procesu dalībnieki, gada darba plānā paredzēta iesaiste dažādos politikas instrumentos, kas ļauj ietekmēt un sekot rīcībpolitikas procesam: paredzēta aktīva līdzdalība MK un NVO sadarbības memoranda Padomes ietvaros, paredzēta aktīva dalība NVO Konsorcija ietvaros, kas apvieno sevī dažādu nozaru NVO, tādējādi veicinot pārnozaru izpratni par procesiem kopumā; paredzēta aktīva dalība starptautiskās organizācijās un sadarbības tīklos, kas ir svarīgs informācijas un izpratnes avots par veselības aprūpes procesiem kopumā.
4) Gada darba plānā paredzēta jaunā pakalpojuma- psihosociālās rehabilitācijas tālāka ieviešana, kas arī ir instruments vispār biedrības biedru skaita vairošanai, jo cilvēki pēc rehabilitācijas programmām paliek biedrības atbalstītāju un aktīvo biedru skaitā. 2013.gadā notika 2 psihosociālās rehabilitācijas nometnes, nodrošinot vismaz 48 cilvēku rehabilitāciju, tāpat tiek attīstīta savstarpējā atbalsta grupu ideja, attīstot to gan Rīgā (izveidojot 2-as grupas), kā arī reģionos (vismaz 4 grupas). Tas nozīmē, ka vēl vismaz 100 cilvēki aktīvi iesaistīsies aktivitātēs. Tāpat tiks turpināts darbs pie psihosociālās rehabilitācijas centra „Spēka Avots” izveides Dignājā, Jēkabpils novadā. Darbs tiks veikts pieejamā finansējuma ietvaros (ziedojumi, projejti), kā arī tiks meklētas citas iespējas, kā attīstīt projektu. Šī gada ietvaros paredzēts sagatavot pilnu tehnisko projektu, uzsākt iekštelpu rekonstrukciju (~500 m2), kā arī jumta rekonstrukciju. Lai veiktu visu nepieciešamo, noslēgts nomas līgums ar Jēkabpils novada domi.
5) Lai attīstītu psihosociālo rehabilitāciju, kā arī vispār onkoloģiskās aprūpes kvalitāti, paredzētas veikt interešu aizstāvības (lobija) aktivitātes VM, LM, Saeimā, kā arī paredzēts sekot līdzi izmaiņām likumdošanā, lai varētu nodrošināt pacientu interešu aizstāvību, centrā izvirzot cilvēka dzīves kvalitātes jēdzienu.
6) lai veicinātu izpratni par onkoloģiju kā hronisku slimību, kā arī nodrošinātu informētību par jautājumiem, kas saistīti ar biedrību, kā arī sniegtu informāciju sabiedrībai, tiks uzturētas un attīstītas mājas lapas www.dzivibaskoks.lv, www.veselibaspolitika.lv, sagatavota un izdota avīze
„Pacientu balss” (2 numuri) , kas tiek izplatīta poliklīnikās, veselības centros un biedrības aktivitātēs, sagatavoti un novadītas vismaz 4 interneta tiešsaistes „Pacienta padomnieks”, kur nozares speciālisti stāsta par aktualitātēm, kā dzīvot pēc hroniskas slimības, tāpat tiks veidoti informatīvs materiāls „Pirmā palīdzība, kad uzzināta diagnoze-vēzis”, lai sniegtu pēc iespējas plašu informāciju par vēzi- pacientam (ko darīt, ja uzzina diagnozi), kā arī buklets "Atklāti par vēzi", kur par šo slimību būs runāts no ģimenes skatu punkta. Kopumā materiāli nodrošinās informācijas apjomu, kas līdz šim nav bijis pieejams.
7) Informatīvās kampaņas un līdzekļu piesaistes aktivitātes, lai informētu sabiedrību par krūts vēža risku ( Rozā letītes mēnesis – oktobris), kā arī organizētu līdzekļu vākšanu psihosociālās rehabilitācijas centra izveidei. Kopumā aktivitātes aptvers visu 2013.gadu, līdz ar katru aktivitāti, tiks veikti arī informējošie pasākumi, gan nacionālajos, gan reģionālajos medijos, kā arī citu NVO un dažādu sadarbības institūciju, piemēram, Jēkabpils novada mājas lapā. Veikto pasākumu kopums ir unikāls Latvijai. Atbalsta grupas, reģionālās nodaļas, iesaiste rīcībpolitikas veidošanā nacionālā un reģionālā līmenī- to nedara neviena cita onkoloģisko pacientu biedrība! Savukārt, runājot par situāciju citās Eiropas Savienības („vecajās”) valstīts, tad tur  psihosociālā rehabilitācija ir onkoloģiskās aprūpes neatņemama sastāvdaļa. Līdz ar to arī jaunajās dalībvalstīs, tajā skaitā Latvijā, tas kļūst aizvien aktuālāks jautājums, par to tiek runāts arī starptautiskās konferencēs un semināros, piemēram, Eiropas krūts vēža organizāciju apvienībā „Europa Donna” (kuras dalīborganizācija ir arī „Dzīvības koks”). Liela nozīme projekta realizācijā ir arī tam, ka tam ir nacionāls raksturs (tiek aptverta visa Latvija), kā arī iesaistītas pašvaldības (piemēram, Jēkabpils novads, Rīgas pašvaldība u.c.). Tāpat svarīgi ir informatīvie materiāli- bukleti, interneta lapas, kā arī e-pastu liste, uz kuru tiek sūtītas biedrības aktualitātes. Tās ir populāras un vajadzīgas, jo biedrības lapas apmeklējums mēnesī ir apmēram 3000 unikālie lietotāji, tas nozīmē, ka informācija ir svarīga un nepieciešama.  Kopumā projekta realizācija viennozīmīgi veicinās gan pacientu pašapziņu, gan dzīves kvalitātes celšanos, kā arī veicinās aktīvu iesaisti pilsoniskās sabiedrības un demokratizācijas procesu veicināšana un stiprināšanā, tajā pašā laikā tiks ielikts pamats turpmākajām aktivitātēm, lai nodrošinātu onkoloģisko pacientu biedrības aktivitāšu attīstību

Ātrās reaģēšanas brigāde

Ja nezini, kā palīdzēt sev vai sev tuvam cilvēkam, kas tikko kā uzzinājis diagnozi „ļaundabīgs audzējs”, vai arī jau ilgstoši mēģina ar to sadzīvot, tad vari piezvanīt uz biedrību „Dzīvības koks” (tālrunis 67625339), palīdzēsim ar informāciju. Ja būs nepieciešams, mūsu „Atrās reaģēšanas brigāde” uzklausīs, norunās tikšanos slimnīcā vai ārpus slimnīcas, lai palīdzētu, parunātu, atbalstītu. Pieredzē balstīta saruna ir nenovērtējama!

Ar aktīvo biedru iesaisti, šogad sagatavotas 2000 lentītes!Ir sagatavotas 2000 vēstules uzņēmumiem ar lūgumu ziedot Dignājas muižas rekonstrukcijai un psihosociālās rehabilitācijas ieviešanai.Attēlus un video ar citām "Dzīvības koks" aktivitātēm, aicinām apskatīt mūsu mājas lapas sadaļā "Foto un video"

E-pasts: dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv
Tālrunis: 67625339


"Dzīvības koks" komunikācijā ar tās auditoriju, nozīmīga loma ir arī sociālajiem tīkliem:

     
"Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija"

"Šī mājas lapas sadaļa izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks""

Projekta finansējums un tā avots:
36 871,29 LVL /52463,12 EUR  (95% no programmas līdzfinansējuma tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta)


SPĒKA  AVOTS — onkoloģisko pacientu psihosociālā rehabilitācijas programma
Dzīvības koks Jēkabpilī
ONKOLOĢISKO PACIENTU PSIHOSOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMA
Piesakies
lapas jaunumiem !
Dzīvības koks Liepājā
Dzīvības koks Ventspilī
NĀKAMĀS ATVĒRTĀS ATBALSTA
GRUPAS
25. oktobris - Atbalsta grupa Rīgā, Melnsila ielā 13-1 plkst. 17:30
Tiksimies, lai parunātu:)
Dzīvības koks Daugavpilī
Dzīvības koks Aizkrauklē
Dzīvības koks Jelgavā
Dzīvības koks Bauskā
Dzīvības koks Valmierā
LŪDZU, DALIES SAVĀ
PIEREDZĒ PAR PAKALPOJUMU
PIEEJAMĪBU ONKOLOĢIJĀ!

SPIED ŠEIT!
AKTUĀLIE SLUDINĀJUMI, VAKANCES, IESPĒJA IESAISTĪTIES
KURSI. ATBALSTA GRUPAS. LEKCIJAS. PIESAKIES ARĪ TU!
Ziedo Onkoloģisko pacientu rehabilitācijas programmai:
Ziedot

Jaunākais video

Ziedo psihosociālās rehabilitācijas centra izveidei

Jaunākais foto

"MĒS ESAM TEPAT, LAI TEVI IEDVESMOTU"