The European Cancer Patient Coalition
EUROPA DONNA
11.oktobrī pulksten 17:30 Rīgā, Melnsila ielā 13-1 "Dzīvības koks" atbalsta grupa
14.10. - 20.10., programma sievietēm visiem vecumiem pēc krūts vēža un ginekoonkoloģiskām slimībām
15.oktobrī Atvērto durvju diena, Krūts veselības diena
16.oktobrī Jēkabpilī mentoru apmācības un "Dzīvības koks" atbalstītāju tikšanās
25.oktobrī pulksten 17:30 Rīgā, Melnsila ielā 13-1 "Dzīvības koks" atbalsta grupa
21.10. - 27.10.,programma sievietēm visiem vecumiem pēc krūts vēža un ginekoonkoloģiskām slimībām
28.10. - 03.11., onkohematoloģija
30.oktobrī pulksten 18:00 Liepājā, Dārza ielā 46 "Dzīvības koks" Liepājas nodaļas keramikas nodarbība
04.11. - 10.11., programma -dažādu vecumu cilvēkiem pēc onkoloģiskas slimības
8. novembrī pulksten 17:30 Rīgā, Melnsila ielā 13-1 "Dzīvības koks" atbalsta grupa
22. novembrī pulksten 17:30 Rīgā, Melnsila ielā 13-1 "Dzīvības koks" atbalsta grupa
25.11. - 01.12., programma sievietēm visiem vecumiem pēc krūts vēža ginekoonkoloģiskām slimībām
02.12. - 08.12., programma dažādu vecumu cilvēkiem pēc onkoloģiskās slimības (kr.v.)
6. decembrī pulksten 17:30 Rīgā, Melnsila ielā 13-1 "Dzīvības koks" atbalsta grupa
09.12. - 15.12., programma dažādu vecumu cilvēkiem pēc onkoloģiskās slimības
20. decembrī pulksten 17:30 Rīgā, Melnsila ielā 13-1 "Dzīvības koks" atbalsta grupa
Pieteikšanās programmām: https://anketa.dzivibaskoks.lv

POLS

Biedrības „Dzīvības koks” īstenot projektu „Pacientu organizāciju līdzdalības stiprināšana” (POLS) Eiropas Sociālā fonda programma ietvaros, apakšaktivitātē „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana.  Tas norisinās no 2011. gada 1.janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim.

Projekta ietvaros tiek organizētas aktivitātes ar mērķi veicināt aktīvu un kvalitatīvu nevalstisko organizāciju, kas darbojas sociālo pakalpojumu un veselības jomā un/vai pārstāv pacientu intereses, līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, vienlaikus nodrošinot inovatīvu publisko pakalpojumu attīstību Latvijas onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem. Tiek organizētas šādas aktivitātes - starptautiska konference „Efektīva pacientu organizāciju iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesos”, izveidots un publiskots informatīvs materiāls „Veselības jomu pārstāvošo nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesos”, izveidota starpinstitucionāla darba grupa Veselības ministrijā, regulāri notiks šīs starpinstitucionālās darba grupas tikšanās un noslēgumā notiks darba grupas galda diskusija „Šodiena un perspektīvas nākotnei”. Kā vēl viena projekta aktivitāte jāmin psihosociālās rehabilitācijas kursu cikla izveidošana onkoloģiskajiem pacientiem.

Projekta īstenošanā tiek iesaistīti dažādu institūciju pārstāvji no Latvijas NVO sektora, kuri darbojas pacientu interešu pārstāvniecības jomā, pilsoniskās sabiedrības un sociālo pakalpojumu veicināšanas jomā, kā arī dažādu Ministriju pārstāvji, Saeimas pārstāvji un pacientu pārstāvji. 

ONKOLOĢISKO PACIENTU REHABILITĀCIJAS PROGRAMMA

BUKLETS "VESELĪBAS JOMU PĀRSTĀVOŠO NVO IESAISTĪŠANĀS LĒMUMU PIEŅEMŠANAS PROCESOS"

KONFERENCES „Efektīva pacientu organizāciju iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesos” PREZENTĀCIJAS


1. Inta Šimanska Nevalstisko organizāciju līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā
2. Aldis Dūdiņš Starpinstitucionālās sadarbības sadarbības loma darbā ar veselības jomas NVO
3. Jana Pelouchová ECPC iesaiste EU vēža politikā
4. Georgs Andrejevs Eiropas Parlamenta iespēja veicināt veselības aprūpes sistēmas uzlabošanu nacioālajā līmenī

ZIŅAS
- "Dzīvības koks" noslēdz projektu POLS
- "Dzīvības koks" darbojas pie stapinstitucionālās darba grupas izveides onkoloģijā
- Aicina pieteikties onkoloģisko pacientu atbalsta grupām
- Būs iespējams elektroniski pieteikties rehabilitācijas kursu ciklam

- Izstrādā onkoloģisko pacientu rehabilitācijas kursu cikla programmu
- Aicina iepazīties ar informatīvo bukletu par nevalstisko organizāciju iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesos

- Izsludina pieteikšanos starptautiskai konferencei par pacientu organizāciju iesaistīšanos politikas veidošanā
- Vēl tikai trīs dienas var pieteikties starptautiskai konferencei par pacientu organizāciju iesaistīšanos politikas veidošanā
- Nevalstiskajām organizācijām aktīvāk jāiesaistās veselības aprūpes un sociālās politikas veidošanā un realizēšanā!
- Labklājības ministrija sola atbalstīt psihosociālās rehabilitācijas onkoloģiskajiem pacientiem ieviešanu Latvijā


93% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 
SPĒKA  AVOTS — onkoloģisko pacientu psihosociālā rehabilitācijas programma
Dzīvības koks Jēkabpilī
ONKOLOĢISKO PACIENTU PSIHOSOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMA
Piesakies
lapas jaunumiem !
Dzīvības koks Liepājā
Dzīvības koks Ventspilī
NĀKAMĀS ATVĒRTĀS ATBALSTA
GRUPAS
25. oktobris - Atbalsta grupa Rīgā, Melnsila ielā 13-1 plkst. 17:30
Tiksimies, lai parunātu:)
Dzīvības koks Daugavpilī
Dzīvības koks Aizkrauklē
Dzīvības koks Jelgavā
Dzīvības koks Bauskā
Dzīvības koks Valmierā
LŪDZU, DALIES SAVĀ
PIEREDZĒ PAR PAKALPOJUMU
PIEEJAMĪBU ONKOLOĢIJĀ!

SPIED ŠEIT!
AKTUĀLIE SLUDINĀJUMI, VAKANCES, IESPĒJA IESAISTĪTIES
KURSI. ATBALSTA GRUPAS. LEKCIJAS. PIESAKIES ARĪ TU!
Ziedo Onkoloģisko pacientu rehabilitācijas programmai:
Ziedot

Jaunākais video

Ziedo psihosociālās rehabilitācijas centra izveidei

Jaunākais foto

"MĒS ESAM TEPAT, LAI TEVI IEDVESMOTU"