The European Cancer Patient Coalition
EUROPA DONNA

TU VARI PIEDALĪTIES:
11. jūlijā pulksten 14.00 Liepājā, Klaipēdas ielā 96a - ergoterapeita Rūdolfa Cešeiko lekcija un nodarbība
6. un 11. jūlijā pulksten 17.00 Liepājā, Stendera ielā 5 (Vācu namā) - iepazīšanās nodarbība ar kanisterapijas iespējām un suņiem dziedniekiem
10.jūlijs - Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības "Dzīvības koks" Liepājas nodaļas tikšanās
15.-21.jūlijs - Psihosociālās rehabilitācijas programma cilvēkiem ar onkolohematoloģisku slimību (hroniska mieloleikoze)
22.-28.jūlijs - Psihosociālās rehabilitācijas programma cilvēkiem ar onkohematoloģisku slimību (hodžkina, nehodžkina limfoma)
Lai pieteiktos kādai no 2018. gada psihosociālās rehabilitācijas programmām
"Spēka Avots" spied ŠEIT
13.septembrī pulksten 17:30 atbalsta grupa cilvēkiem, kuri grib parunāt ar citiem cilvēkiem:) Tikšanās, kā ierasti, Melnsila ielā 13-1.

Veselības grupas apmācība interešu aizstāvībā un likumdošanas iniciatīvās

20.marts, 2012

Veselības jomu Latvijā pārstāv tikai 2% no reģistrētajām NVO , taču, ja runājam par sabiedrības veselību, tad tas ir viens no nozīmīgākajiem rādītājiem valsts attīstībai. Pētījumā par NVO sektoru Latvijā, raksturojot sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, NVO pārstāvji uzsver, ka bieži traucē straujas, nepilnīgi izplānotas dažādu jomu rīcībpolitikas izmaiņas, ko izsauc sociāli ekonomiskā situācija valstī un kam seko sasteigti, ar sociālajiem partneriem un sabiedrību kopumā neizdiskutēti valdības lēmumi, kā arī īstenotās politikas nekonsekvence – biežas, brīžiem savstarpēji pretrunīgas politikas izmaiņas. Tieši tāpat valda pesimisms par to- vai NVO var ietekmēt veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti?

Latvijas faktu veiktā aptauja par sabiedrības viedokli par NVO sektoru Latvijā parāda dominējošo uzskatu- 72 % respondentu domā, ka NVO nevar ietekmēt valsts procesus. Tieši tāpat 42 % ir pārliecināti, ka nevar ietekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti (gandrīz 40 % par šo jautājumu viedokļa).  Tajā pašā laikā nevar panākt veselības aprūpes (tajā skaitā -onkoloģiskās aprūpes) būtisku attīstību, ja NVO neiesaistās politikas veidošanā, jaunu, pieredzē un sabiedrības vajadzībās balstītu, iniciatīvu izstrādē un ieviešanā. Lai kvalitatīvi līdzdarbotos politikas veidošanā, veselības nozares NVO trūkst kapacitātes, zināšanu un finanšu resursu. Biedrība „Dzīvības koks”, apmācot savus biedrus un iesaistoties rīcībpolitikas izstrādē, paredz panākt pacientu organizāciju lomas pieaugumu veselības aprūpes pieejamības un kvalitātes paaugstināšanā.

 

Apmācību programmas apraksts

Projekta „NVO ekspertīze veselības rīcībpolitikas izstrādē” ietvaros tiek sagatavota 5 dienu (40 h) programma, kuras ietvaros tiks apmācīti vismaz 20 pacientu organizācijas biedri- interešu aizstāvībā un likumdošanas iniciatīvu veicināšanā. Apmācībām tiks piesaistīti eksperti un nozaru profesionāļi- juristi, kas specializējušies veselības jautājumos, pacientu tiesību aizsardzības speciālisti, onkologu profesionālās asociācijas pārstāvji, politikas līdzdalības pētnieki, sabiedriski darbinieki. Programma sastādīta, integrējot teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes, tādējādi nodrošinot gan izpratni par interešu aizstāvības procesu, gan praktiski pielietojamas- komunikācijas iemaņas.

 

Programmas struktūra

Katra semināra programma tiek strukturēta šādos blokos:

-         Interešu aizstāvības teorētiskie un normatīvie aspekti

-         Praktikums- reāla viedokļu apmaiņa ar veselības aprūpes politikas veidotājiem un dalībniekiem

-         Praktiskā daļa- komunikācijas un mediju treniņi.

 

Programmas dalībnieki

Vismaz 20 pacientu biedrības „Dzīvības koks” biedri un atbalstītāji, kā arī citu hronisku slimību pacientu organizāciju biedri. Apmācībām ikviens interesents var pieteikties ŠEIT:

Vieta: Ārstu biedrība, Skolas iela 3, Rīga

 

Apmācību tematiskais sadalījums:

29. marts (apmācību programmu skatīt pievienotajā pielikumā ziņas apakšā) 

-         Ievads interešu aizstāvībā (NVO loma, lobēšana, sadarbība utt.)

-         Kā veidojas veselības aprūpes politika ( ietekmējošie faktori, veselības finansēšanas shēma)

-         Kāda ir pacientu organizācijas loma veselības aprūpes sistēmā, kādas ir organizācijas līdzdalības iespējas (NAP, sadarbības memorands, sociālā partnerība utt.)

-         Praktikums- Latvijas vs ārvalstu pieredze (apkopotie materiāli, prezentācija)

 

-         Praktiskā daļa: Ziņojuma sagatavošana, kā publiski uzstāties? (Publiskā runa)

 

26. aprīlis

-         Interešu aizstāvības veidi un iespējas (t.sk. dokumentu analīze, priekšlikumu sagatavošana utt.)

-         Vai pacientu organizācijai ir kāda specifika? Pacientu organizācijas neizmantotās iespējas?

-         Ja veselības aprūpe ir katras valsts iekšēja lieta, tad- vai ir nozīme darboties arī ES līmeņa institūcijās?

-         Praktikums: Pieredzes stāsti no pacientu NVO (SUSTENTO  piemērs, Resursu centrs Marta, Pacientu Ombuds )

 

-         Praktiskā daļa: Interešu aizstāvības kampaņa, komunikācijas kampaņa, preses konference, mediju treniņš

 

24. maijs

-         Vai zinām savas, pacienta, tiesības? Kādi ir pacienta pienākumi? Kā aizstāvēt tiesības (kompensējamie medikamenti, kvalitatīva aprūpe, jauni pakalpojumi utt.)?

-         Veselības aprūpes „pārresoru raksturs” (VM un LM, likumdošanas specifika);

-         Praktikums: VM un LM diskusija par onkoloģiju

-         Praktiskā daļa- Retorika, runas māksla (kā publiski uzstāties?)

 

Septembris

-         Pacientu pašorganizācija, tās loma veselības aprūpes politikā

-         Sociālie partneri- sadarbības un ietekmes iespējas valdībā, parlamentā, ministrijās

-         Praktikums: Diskusija saeimas deputāti- Sociālo un darba lietu komisija Veselības apakškomisija

-         Praktiskā daļa- komunikāciju treniņš- kā runāt ar medijiem un panākt savu?

 

Oktobris

-         Pacientu pašapziņa un kvalitatīva veselības aprūpe- ko tas nozīmē?

-         Pacientu un profesionālo (ārstu) organizāciju sadarbība

-         ES un nacionālo valstu veselības politika

-         Praktikums: Latvijas Onkologu asociācijas, Latvijas Ārstu biedrības paraugs

-         Praktiskā daļa- komunikāciju treniņš- verbālā, neverbālā komunikācija.

92,07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Saistītie dokumenti
29. martā notiekošo apmācību programma šeit:
SPĒKA  AVOTS — onkoloģisko pacientu psihosociālā rehabilitācijas programma
ONKOLOĢISKO PACIENTU PSIHOSOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMA
Piesakies
lapas jaunumiem !
Dzīvības koks Liepājā
Dzīvības koks Ventspilī
NĀKAMĀS ATVĒRTĀS ATBALSTA
GRUPAS
13. septembris - Atbalsta grupa Rīgā, Melnsila ielā 13-1 plkst. 17:30
Tiksimies, lai parunātu:)
Dzīvības koks Daugavpilī
Dzīvības koks Aizkrauklē
Dzīvības koks Jelgavā
Dzīvības koks Bauskā
Dzīvības koks Valmierā
LŪDZU, DALIES SAVĀ
PIEREDZĒ PAR PAKALPOJUMU
PIEEJAMĪBU ONKOLOĢIJĀ!

SPIED ŠEIT!
AKTUĀLIE SLUDINĀJUMI, VAKANCES, IESPĒJA IESAISTĪTIES
KURSI. ATBALSTA GRUPAS. LEKCIJAS. PIESAKIES ARĪ TU!
Ziedo Onkoloģisko pacientu rehabilitācijas programmai:
Ziedot

Jaunākais video

Ziedo psihosociālās rehabilitācijas centra izveidei

Jaunākais foto

"MĒS ESAM TEPAT, LAI TEVI IEDVESMOTU"