"Dzīvības koks" - onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība

Vadošā nevalstiskā organizācija Latvijā, kas apvieno pacientus un viņu tuviniekus!

90006682 — zvani un ziedo onkoloģisko
pacientu psihosociālajai rehabilitācijai
(1,42 EUR par zvanu)


The European Cancer Patient Coalition
EUROPA DONNA

TU VARI PIEDALĪTIES:

1. februāris - Atbalsta grupa Rīgā, Melnsila ielā 13-1 plkst. 17:30
13. februāris - Ikmēneša sanāksme Liepājā, Veidenbauma ielā 3, 3. stāvā plkst. 17:30
14. februāris - Atbalsta grupa Ventspilī, Jauniešu mājā Kuldīgas ielā 13 plkst. 17:30
15. februāris - Atbalsta grupa Rīgā, Melnsila ielā 13-1 plkst. 17:30"Dzīvības koks" uzsāk semināru ciklu "Efektīva NVO iesaiste veselības rīcībpolitikas veidošanā"

29.marts, 2012

"Valsts veselības politika nevar tikt veidota bez pacientu pārstāvēto organizāciju iesaistes, savukārt pacientu organizācijām ir jābūt gan profesionālām, gan uzstājīgām, lai iesaistītos šajā procesā," uzsver "Dzīvības koks" valdes priekšsēdētāja Gunita Berķe. Tāpēc ar mērķi veicināt pacientu nevalstisko organizāciju iesaisti veselības rīcībpolitikas veidošanā onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks" šodien, 29.martā, uzsāk unikālu semināru ciklu nevalstiskajām organizācijām.

"Latvijas sabiedrībai un to pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām ir profesionāli un kvalitatīvi jālīdzdarbojas un jāaizstāv savas intereses veselības politikas veidošanā. "Dzīvības koks" pauž pārliecību, ka kvalitatīva veselības aprūpe, tai skaitā onkoloģiskā aprūpe, būs iespējama tikai tad, ja pilsoniskā sabiedrība iesaistīsies politikas veidošanā, jaunu, pieredzē un sabiedrības vajadzībām balstītu iniciatīvu izstrādē un ieviešanā. Bet, lai tas notiktu, ir nepieciešamas spēcīgas zināšanas un izpratne par veselības aprūpi Latvijā, par likumdošanu un par iespējām kā aizstāvēt savas intereses. Semināru cikla "Efektīva NVO iesaiste veselības rīcībpolitikas veidošanā" ir solis pretim profesionālai pacientu organizāciju darbībai Latvijā, kas vērsta uz Latvijas pacientu un viņu tuvinieku interešu aizstāvību," uzsver Gunita Berķe, "Dzīvības koks" valdes priekšsēdētāja.

Apmācības veido piecu semināru cikls, un apmācību ietvaros tiks izveidota veselības grupa, kas tiks apmācīta interešu aizstāvībā un likumdošanas iniciatīvu veicināšanā, tādā veidā stiprinot pacientu iesaistīšanos valsts veselības politikas veidošanā. Šīs dienas apmācībās pacientus par interešu aizstāvības jautājumiem izglīto Rasma Pīpiķe un Inta Šimanska (Latvijas Pilsoniskā alianse), Daiga Behmane (Latvijas Veselības ekonomikas asociācija), Arita Grīnberga (Latvijas radio) u.c. Apmācībās piedalās vairāk kā 20 dalībnieki no lielākajām Latvijas pacientu nevalstiskajām organizācijām. Semināru cikls tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekta "NVO ekspertīze veselības rīcībpolitikas izstrādē" ietvaros.

"Dzīvības koks" projekta ietvaros organizē arī citas aktivitātes, kas stiprinās pacientu iesaisti veselības politikas izstrādē. Notiek mājas lapa www.veselibaspolitika.lv izveide, kas būs lielisks palīgrīks, lai izprastu pašreizējo likumdošanu un veselības politikas plānošanu. Apmeklējot mājas lapu, ikviens varēs iepazīties ar pašreizējo veselības aprūpes sistēmu Latvijā un Eiropā, jaunākajiem likumprojektiem, iegūt zināšanas par interešu aizstāvību, kā arī citu, ikvienam pacientam noderīgu, informāciju. Tāpat projekta ietvaros tiek veikta veselības aprūpes sistēmas izpēte Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, lai varētu izstrādāt priekšlikums tās uzlabošanai Latvijā. "Dzīvības koks" ir iesaistījies arī Nacionālā attīstības plāna izstrādē, kā arī tiek gatavota likumdošanas analīze, lai Latvijā tiku nodrošinātas vienlīdzīgas vēža ārstēšanas iespējas, kā citās ES valstīs, tai skaitā, lai arī Latvijas onkoloģiskajiem pacientiem būtu pieejam psihosociālā rehabilitācija.

92,07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Dzīvības koks" ir lielākā organizācija Latvijā, kas apvieno onkoloģiskos pacientus un viņu tuviniekus, kā arī ir Eiropas krūts vēža organizācijas "Europa Donna" un Eiropas pretvēža organizācijas "European Cancer Patient Coalition" pilntiesīgs biedrs, pārstāvot Latvijas pacientu intereses Eiropas līmenī. 2009. gadā "Dzīvības koks" kļuva par vienu no Eiropas iniciatīvas "European Partnership for Action Against Cancer" dalībniekiem.
SPĒKA  AVOTS — onkoloģisko pacientu psihosociālā rehabilitācijas programma
ONKOLOĢISKO PACIENTU PSIHOSOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMA
Piesakies
lapas jaunumiem !
Dzīvības koks Liepājā
Dzīvības koks Ventspilī
NĀKAMĀS ATVĒRTĀS ATBALSTA
GRUPAS

1. februāris - Atbalsta grupa Rīgā, Melnsila ielā 13-1 plkst. 17:30
13. februāris - Ikmēneša sanāksme Liepājā, Veidenbauma ielā 3, 3. stāvā plkst. 17:30
14. februāris - Atbalsta grupa Ventspilī, Ventspils Jauniešu mājā Kuldīgas ielā 13 plkst. 17:30
15. februāris - Atbalsta grupa Rīgā, Melnsila ielā 13-1 plkst. 17:30

Tiksimies, lai parunātu:)
Dzīvības koks Daugavpilī
Dzīvības koks Aizkrauklē
Dzīvības koks Jelgavā
Dzīvības koks Bauskā
Dzīvības koks Valmierā
LŪDZU, DALIES SAVĀ
PIEREDZĒ PAR PAKALPOJUMU
PIEEJAMĪBU ONKOLOĢIJĀ!

SPIED ŠEIT!
AKTUĀLIE SLUDINĀJUMI, VAKANCES, IESPĒJA IESAISTĪTIES
KURSI. ATBALSTA GRUPAS. LEKCIJAS. PIESAKIES ARĪ TU!
Ziedo Onkoloģisko pacientu rehabilitācijas programmai:
Ziedot

Jaunākais video

Ziedo psihosociālās rehabilitācijas centra izveidei

Jaunākais foto

"MĒS ESAM TEPAT, LAI TEVI IEDVESMOTU"