The European Cancer Patient Coalition
EUROPA DONNA

TU VARI PIEDALĪTIES:
11. jūlijā pulksten 14.00 Liepājā, Klaipēdas ielā 96a - ergoterapeita Rūdolfa Cešeiko lekcija un nodarbība
6. un 11. jūlijā pulksten 17.00 Liepājā, Stendera ielā 5 (Vācu namā) - iepazīšanās nodarbība ar kanisterapijas iespējām un suņiem dziedniekiem
10.jūlijs - Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības "Dzīvības koks" Liepājas nodaļas tikšanās
15.-21.jūlijs - Psihosociālās rehabilitācijas programma cilvēkiem ar onkolohematoloģisku slimību (hroniska mieloleikoze)
22.-28.jūlijs - Psihosociālās rehabilitācijas programma cilvēkiem ar onkohematoloģisku slimību (hodžkina, nehodžkina limfoma)
Lai pieteiktos kādai no 2018. gada psihosociālās rehabilitācijas programmām
"Spēka Avots" spied ŠEIT
13.septembrī pulksten 17:30 atbalsta grupa cilvēkiem, kuri grib parunāt ar citiem cilvēkiem:) Tikšanās, kā ierasti, Melnsila ielā 13-1.

Panākumu atslēga onkoloģijā - sadarbība

12.decembris, 2014

Konferences atklāšanā Inese Laizāne (LR Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja) un Guntis Belēvičs (Latvijas Republikas Veselības ministrs) atzinīgi novērtēja biedrības līdzšinējo darbu. G.Belēvičs norādīja, ka onkoloģija kā veselības aprūpes joma būs viena no Veselības ministrijas prioritātēm ne tikai nākamajā gadā, bet arī turpmāk. Veselības ministrs arī izrādīja vēlmi un pauda viedokli, ka ir gatavs pielikt pūles, lai pārliecinātu Finanšu ministriju, ka atgriezt cilvēku dzīvē pēc vēža ir ne tikai cilvēciski svarīgi, bet arī ekonomiski izdevīgi.
Prof. Ivars Kalviņš konferences dalībniekus iepazīstināja ar vēža ārstēšanas metodēm agrāk un tagad, onkoloģisko preparātu izstrādes būtību un izaicinājumiem. Mūsdienās standarta metodes pretvēža terapijā ir ķirurģija, radiācijas terapija un ķīmijterapija, savukārt kā salīdzinošu jaunu metodi profesors minēja nanotehnoloģiju izmantošanu, kas ļauj efektīvāk un precīzāk nogalināt vēža šūnas. Kā efektīvus audzēja ārstēšanas priekšnoteikumus I. Kalviņš minēja agrīnu diagnostiku, efektīvu pirmējā audzēja likvidēšanu, metastāžu un recidīvu apkarošanu un pacienta līdzestību jeb iesaisti ārstēšanas procesā. Kā sarežģītāko izaicinājumu vēža ārstēšanā profesors minēja to, ka katrs vēzis ir individuāls un pēc savas būtības unikāls, tātad tādiem būtu jābūt arī medikamentiem.
Psihoterapeite Maija Kārkliņa iepazīstināja ar onkoloģisko pacientu psihoemocionālais raksturojumu un psihoemocionāliem faktoriem, kas rada labvēlīgus apstākļus vēža attīstībai. M. Kārkliņa uzsvēra, ka saskaroties ar slimību – vēzis, svarīgi neskatoties uz paša pacienta bailēm un apkārtējo negatīvo nostādni censties mainīt priekšstatus par šo slimību un noticēt, ka cilvēks spēs atlabt un dzīvot aktīvu un jēgpilnu dzīvi. M. Kārkliņa minēja trīs būtiskus pozitīvus priekšstatus, kurus būtu jāņem vērā onkoloģiskajiem pacientiem 1) vēzis ne vienmēr ir nāvējošs; 2) paša iekšējie resursi var palīdzēt cīnīties ar vēzi, lai kas to būtu izraisījis; 3)ārstēšana ir sabiedrotais cilvēka organisma resursiem.
Pētījuma „Psihosociālā atbalsta nozīmi ārstēšanas procesā – Latvijas situācijas analīze” prezentāciju piedāvāja Iveta Vektere. Pētījuma tendences liecina, ka 73% pētījuma dalībniekiem - pacientiem ir svarīgi atgriezties normālā dzīves ritmā, būt pilnvērtīgam sabiedrības loceklim.
Psihosociālā atbalsta nozīmi skaidroja Randulf Stendahl, iepazīstinot ar Norvēģijas Montebello centra pieredzi.
Veselības aprūpes izaicinājumus onkoloģijas jomā skaidroja Egita Pole Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece veselības politikas jautājumos . Tika minēts, Onkoloģisko slimību kontroles programmas 2009.-2015.g. mērķis ir samazināt saslimšanas risku ar onkoloģiskām slimībām, pagarināt onkoloģisko slimnieku dzīvildzi un uzlabot dzīves kvalitāti, bet mērķi ir iespējams sasniegt tikai realizējot starpnozaru un multidisciplināru sadarbību.
Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākais eksperts pauda Labklājības ministrijas atbalstu psihosociālās rehabilitācijas ieviešanā un uzsvēra, ka nākotnē tās ieviešana ir iespējama arī no valsts puses.
Konferences turpinājumā norisinājās ekspertu diskusija – Psihosociālās rehabilitācijas ieviešana Latvijā – iespējas un izaicinājumi. Tajā piedalījās Gunita Berķe (Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības „Dzīvības koks” valdes priekšsēdētāja), Aldis Dūdiņš (LR Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākais eksperts), Dr. Līga Kozlovska (Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidente), Dr. Pauls Princis, Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas prezidents, Maija Kārkliņa (Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības „Dzīvības koks” valdes locekle). Ekspertu diskusijas secinājums bija, ka, lai arī papildu finansējumus onkoloģisko pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanai ir ārkārtīgi nepieciešams, ļoti būtiska ir arī starpnozaru sadarbība. Tika uzsvērts, ka onkoloģiskā aprūpe neaprobežojas ar ārsta un pacienta sadarbību, būtiska ir zinātne un tās attīstības tendences, labklājības un veselības jomas sadarbība, pašvaldību iesaiste onkoloģisko pacientu atbalsta veidošanā, citu veselības aprūpes speciālistu (piem. ģimenes ārstu) aktīva sadarbība ar speciālistiem, ar kuriem aktīvās ārstēšanas procesā saskaras pacients.

Konference tiek rīkota projekta "Ilgtspējīgas vides nodrošināšana psihosociālās rehabilitācijas onkoloģiskajiem pacientiem ieviešanai Latvijā" ietvaros, kas tiek realizēts ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu, un tā mērķis ir panākt, lai cilvēki pēc vēža saņem rehabilitāciju kā neatņemamu onkoloģiskās un sociālās aprūpes sastāvdaļu, veicinot viņu atgriešanos pilnvērtīgā sociālā un ekonomiskā dzīvē, mazinot sociālo atstumtību.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.


SPĒKA  AVOTS — onkoloģisko pacientu psihosociālā rehabilitācijas programma
ONKOLOĢISKO PACIENTU PSIHOSOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMA
Piesakies
lapas jaunumiem !
Dzīvības koks Liepājā
Dzīvības koks Ventspilī
NĀKAMĀS ATVĒRTĀS ATBALSTA
GRUPAS
13. septembris - Atbalsta grupa Rīgā, Melnsila ielā 13-1 plkst. 17:30
Tiksimies, lai parunātu:)
Dzīvības koks Daugavpilī
Dzīvības koks Aizkrauklē
Dzīvības koks Jelgavā
Dzīvības koks Bauskā
Dzīvības koks Valmierā
LŪDZU, DALIES SAVĀ
PIEREDZĒ PAR PAKALPOJUMU
PIEEJAMĪBU ONKOLOĢIJĀ!

SPIED ŠEIT!
AKTUĀLIE SLUDINĀJUMI, VAKANCES, IESPĒJA IESAISTĪTIES
KURSI. ATBALSTA GRUPAS. LEKCIJAS. PIESAKIES ARĪ TU!
Ziedo Onkoloģisko pacientu rehabilitācijas programmai:
Ziedot

Jaunākais video

Ziedo psihosociālās rehabilitācijas centra izveidei

Jaunākais foto

"MĒS ESAM TEPAT, LAI TEVI IEDVESMOTU"