The European Cancer Patient Coalition
EUROPA DONNA
1.augustā Liepājā atbalsta grupa cilvēkiem, kuri zina, ko nozīmē onkoloģiska slimība. Tikšanās 17.00 Stendera ielā 5. Temats : ko zinām par kanisterapiju!
29.07. - 04.08., programma dažāda vecuma cilvēkiem pēc onkoloģiskas slimības
05.08. - 11.08., programma bērniem ar onkoloģiskām slimībām kopā ar vecākiem
12.08. - 18.08., programma sievietēm visiem vecumiem pēc krūts vēža un ginekoonkoloģiskas slimības
19.08. - 25.08., programma pāriem pēc onkoloģiskas slimības
26.08. - 01.09., programma sievietēm visiem vecumiem pēc krūts vēža un ginekoonkoloģiskas slimības
02.09. - 08.09., programma - gremošanas orgānu sistēmas onkoloģiskās saslimšanas visiem vecumiem
Lai pieteiktos kādai no 2018. gada psihosociālās rehabilitācijas programmām "Spēka Avots" spied ŠEIT

13.septembrī pulksten 17:30 atbalsta grupa cilvēkiem, kuri grib parunāt ar citiem cilvēkiem:)
Tikšanās, kā ierasti, Melnsila ielā 13-1.

Sludinājumi

Izludinām vadošā pētnieka vakanci
01.janvāris, 2014
Dzīvības koks uzsācis projekta "Ilgtspējīgas vides nodrošināšana psihosociālās rehabilitācijas onkoloģiskajiem pacientiem ieviešanai Latvijā"
Projekta "Ilgtspējīgas vides nodrošināšana psihosociālās rehabilitācijas onkoloģiskajiem pacientiem ieviešanai Latvijā" mērķis ir panākt, lai cilvēki pēc vēža saņem  rehabilitāciju kā neatņemamu onkoloģiskās un sociālās aprūpes sastāvdaļu, veicinot viņu atgriešanos pilnvērtīgā sociālā un ekonomis kā dzīvē, mazinot sociālo atstumtību. Tiešā mērķa grupa- personas ar invaliditāti (pacienti), tuvinieki; netiešā- lēmumpieņēmēji, speciālisti, sabiedrība kopumā. Projekts tiks īstenots visā Latvijā. Tiks veicināta psihosociālās rehabilitācijas leģitimitāte un finanšu piesaiste; nodrošināta personāla atlase un apmācība sadarbībā ar „Montebello” centru; panākta pakalpojuma nepārtrauktība (6 nometnes, 150 pacienti).

Šī projekta ietvaros plānots sagatavot pētījumu par cilvēka atgriešanos sociālajā realitātē, pēc slimības ārstēšanas aktīvā procesa. Pētījumā plānots izmantot jaukta tipa metodoloģiju, izmantojot onkoloģisko pacientu tiešo anketēšanu (300 respondenti) un veikt intervijas (vismaz 10) ar speciālistiem šajā nozarē. 

Aicinām pieteikties vadošo pētnieku, pētījuma veikšanai  !

Lūgums pieteikties interesentus sūtot savu CV un pieredzes aprakstu, kā arī stundas likmi,

uz dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv, vai arī sūtot vēstuli uz Melnsila ielu 13-1, LV - 1047 Piedāvājuma iesniegšanas termiņs: 20. janvārisIespēja iesaistīties "Dzīvības koks" projektā - pētījuma veikšana
03.decembris, 2013
Dzīvības koks uzsācis projekta "Ilgtspējīgas vides nodrošināšana psihosociālās rehabilitācijas onkoloģiskajiem pacientiem ieviešanai Latvijā"
Projekta "Ilgtspējīgas vides nodrošināšana psihosociālās rehabilitācijas onkoloģiskajiem pacientiem ieviešanai Latvijā" mērķis ir panākt, lai cilvēki pēc vēža saņem  rehabilitāciju kā neatņemamu onkoloģiskās un sociālās aprūpes sastāvdaļu, veicinot viņu atgriešanos pilnvērtīgā sociālā un ekonomis kā dzīvē, mazinot sociālo atstumtību. Tiešā mērķa grupa- personas ar invaliditāti (pacienti), tuvinieki; netiešā- lēmumpieņēmēji, speciālisti, sabiedrība kopumā. Projekts tiks īstenots visā Latvijā. Tiks veicināta psihosociālās rehabilitācijas leģitimitāte un finanšu piesaiste; nodrošināta personāla atlase un apmācība sadarbībā ar „Montebello” centru; panākta pakalpojuma nepārtrauktība (6 nometnes, 150 pacienti).
Šī projekta ietvaros plānots sagatavot pētījumu par cilvēka atgriešanos sociālajā realitātē, pēc slimības ārstēšanas aktīvā procesa. Pētījumā plānots izmantot jaukta tipa metodoloģiju, izmantojot onkoloģisko pacientu tiešo anketēšanu (300 respondenti) un veikt intervijas (vismaz 10) ar speciālistiem šajā nozarē. 

Aicinām iesniegt cenu piedāvājumu šāda pētījuma izveidei  !

Lūgums pieteikties interesentus uz dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv, sūtot savu piedāvājumu pētījuma veikšanai, piedāvājumā jāiekļauj īss pētījuma apraksts, laika grafiks, finanšu piedāvājums, pētījumā iesaistīto personu CV un pieredzes apraksts, biedrības vai uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopiju. Piedāvājumu var sagatavot brīvā formā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņs: 20. decembris


 Iespēja iesaistīties "Dzīvības koks" projektā
20.janvāris, 2013
„Dzīvības koks” ir uzsācis projektu „Reģionālo pacientu organizāciju tīkla izveide sociālās un veselības politikas stiprināšanai”. Šī projekta ietvaros meklējam dažādus speciālistus. Lūgums pieteikties interesentus uz dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv , sūtot savu CV un vēlamo stundas likmi par darbu. Pieteikšanās līdz 28. februārim.

NVO apmācību lektori – jāspēj nodrošināt kvalitatīvu informāciju par reģionālo NVO iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesos vietējā līmenī, nodrošināt gan lekcijas, gan darbu grupās. Jābūt vismaz 5 gadu pieredzi nozarē, izpratne par NVO sektora darbību Latvijā, zināšanām par reģionālo NVO darbības specifiku. Nepieciešama augstākā izglītība sociālajās zinātnēs. Kopumā meklējam četrus lektorus, kuri būtu gatavi piecas dienas doties uz reģioniem, lai apmācītu veselības interešu pārstāvjus par šādiem tematiem:

1)      Psiholoģiskais atbalsts un sociālā iekļaušana;

2)      Komunikācija un mediju treniņš;

3)      Projektu vadība un finanšu piesaiste;

4)      Lēmuma pieņemšanas process, reģionālā specifika

Reģionālo nodaļu vadītāji – Biedrības „Dzīvības koks” biedriem, piedāvājam iespēju vadīt reģionālās nodaļas (Liepājā, Daugavpilī, Valmierā, Aizkrauklē un Bauskā). Reģionālo nodaļu vadītājam jābūt labām komunikācijas prasmēm, pieredze grupu vadīšanā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Eksperts-konsultants - Nodrošināt informatīvā materiāla „NVO iesaistīšanās lēmumu pieņemšanā reģionālā līmenī" saturisko sagatavošanu. Pieredze darbā NVO sektorā (arī reģionālā līmenī) vismaz 5 gadi, pieredze darbā ar valsts un pašvaldību institūcijām vismaz 3 gadi, labas zināšanas par NVO sektoru Latvijā, tā specifiku, augstākā izglītība sociālajās zinātnēs.

Reģionālo nodaļu sanāksmju lektori - Nodrošināt kvalitatīvas informācijas sniegšanu jaunizveidotajās reģionālo nodaļu biedru sanāksmēs. Pieredze nozarē vismaz 5 gadi. Lektorus meklējam Liepājā, Daugavpilī, Valmierā, Aizkrauklē un Bauskā.


SPĒKA  AVOTS — onkoloģisko pacientu psihosociālā rehabilitācijas programma
ONKOLOĢISKO PACIENTU PSIHOSOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMA
Piesakies
lapas jaunumiem !
Dzīvības koks Liepājā
Dzīvības koks Ventspilī
NĀKAMĀS ATVĒRTĀS ATBALSTA
GRUPAS
13. septembris - Atbalsta grupa Rīgā, Melnsila ielā 13-1 plkst. 17:30
Tiksimies, lai parunātu:)
Dzīvības koks Daugavpilī
Dzīvības koks Aizkrauklē
Dzīvības koks Jelgavā
Dzīvības koks Bauskā
Dzīvības koks Valmierā
LŪDZU, DALIES SAVĀ
PIEREDZĒ PAR PAKALPOJUMU
PIEEJAMĪBU ONKOLOĢIJĀ!

SPIED ŠEIT!
AKTUĀLIE SLUDINĀJUMI, VAKANCES, IESPĒJA IESAISTĪTIES
KURSI. ATBALSTA GRUPAS. LEKCIJAS. PIESAKIES ARĪ TU!
Ziedo Onkoloģisko pacientu rehabilitācijas programmai:
Ziedot

Jaunākais video

Ziedo psihosociālās rehabilitācijas centra izveidei

Jaunākais foto

"MĒS ESAM TEPAT, LAI TEVI IEDVESMOTU"